Bir şirketin en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Çalışanlar işletmenin hizmet ve ürün ağını oluşturur. Çalışan sayısı arttıkça bordro takibi, insan kaynakları yönetimi karmaşık hale gelebilir. HRM (İnsan Kaynak Yönetimi) kavramı, çalışanların özlük haklarının yönetimi, bordro yönetimi ve takibini kolaylaştırma amacıyla ortaya çıkmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımları mikro işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar tüm kurumların çalışanlarının takibini, şirket içindeki çalışma faaliyetlerini doğru ve hatasız yönetmeyi amaçlar.

Modern teknolojiler ile geliştirdiğimiz D7 HRM Pocket İnsan Kaynakları Yönetim yazılımı sayesinde çalışanlarınızın performans raporunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca tüm insan kaynakları süreçlerini geliştirilmiş bulut alt yapısıyla uçtan uca yönetebilirsiniz.

Şirketler, HRM sistemlerini tercih ederken İnsan Kaynakları süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına bakmaktadır. HRM sistemleri aynı zamanda esnek, geliştirilebilir, sürdürülebilir ve standarda uygun olmalıdır.

Dixie7 tarafından geliştirilen D7 HRM Pocket İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı ile standardın ötesinde bir ürün sunuyoruz.

D7 HRM Pocket Kimler İçindir?

D7 HRM Pocket İle Neler Sunuyoruz?