Dixie7 Akıllı Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Çözümleriyle Yoğun Rekabet Ortamında Verimliliği Artırın

Ülkelerin ekonomisinde lokomotif olarak kabul edilen Otomotiv sektörünün teknolojinin gelişmesi ve şirketlerin dijital dönüşüme uyum sağlamasıyla birlikte taşıdığı önem her geçen gün artmaktadır.

2019 yılında yayınlanan ihracat ve ithalat raporuna göre geçen yıla oranla ihracat %3 artarken, ithalat %21 azalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde Otomotiv sektörü, ülke ihracatının büyük bir payını oluşturmaktadır.

Gelişen teknoloji ile Otomotiv sektörü işletmeleri teknolojiye ve dijital çözümlere yaptıkları yatırımlar ile rekabet gücünü koruyup sektörde büyümeyi ve öne geçmeyi hedefliyor.

Otomotiv sektöründe yoğun rekabet ortamında dijital yazılım çözümleriyle ve akıllı teknolojilerle kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, verimliliği artırabilirsiniz. İş süreçlerinizi ve işletmenizin her alanındaki faaliyetleri minimum hata ile yönetebileceğiniz yönetim sistemleri yazılımları ile çalışma performansını iyileştirebilirsiniz.

Akıllı teknolojiler sayesinde şirketinizin verimliliğini arttırmayı hedefleyen faydalar;

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi,
  • Kurumsal Kaynak Planlama,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • Sipariş Analizi ve Finansal Gözlem,
  • Lojistik ve Kalite Kontrol Yönetimi,
  • Tedarik ve Hammadde Takibi

Dixie7 Akıllı Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Çözümleri, müşteri portföyünüzün yönetimini ve kurumunuzun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Otomotiv sektörü eksponansiyel hızda büyürken dijital dönüşümde atacağınız her adım işletmenizi de eksponansiyel hızda ileri taşıyacaktır.