Dixie7 Akıllı Yazılım Teknolojileriyle Ürün ve Hizmet Ağını Büyütün, Kâr Oranını Artırın

Spor sektörü yapısal olarak Hizmet sağlayıcı, Mal üretici ve Spor teşkilatları olarak üçe ayrılıyor. Sektörün tüm dalları yeniliğe ve yeni normal olarak adlandırılan teknoloji çağına ancak uyumlu hale geldiğinde büyüme ve gelişme hedeflerini tutturabilir.

Tüm dünyada, kesintisiz her ülkede bir şekilde faaliyet gösteren Spor sektörü ve sektörün alt dalları; üretimi doğru planlamalı, satışı doğru organize etmeli, hizmet ağını doğru yönetmelidir. Doğru yönetim ve organizasyon iş süreçlerinde meydana gelen hata payı ile ters orantılıdır. Teknolojinin tüm sektörlerde olduğu gibi spor sektöründe de yer almasıyla birlikte üreticiler ve hizmet sağlayıcılar için iş süreçlerini kolaylaştırmak adına iş yönetim yazılımları geliştirilmiş ve pazarda yerini almıştır.

Yazılım ve teknolojinin Spor sektörüne sağladığı katkılar ve faydalar;

  • Satış ve Pazarlama Yönetimi,
  • Hizmet Ağı Yönetimi
  • Bulut Tabanlı Otomasyonel Sistemler,
  • Çalışan Takibi ve Performans Raporlama,
  • Kurumsal Hafıza Sistemi,
  • Stok Yönetimi ve Planlaması,
  • Finansal Analiz ve Raporlama,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Kurumunuzun kaynaklarını kontrol altında tutarak, gelişen teknolojiyle birlikte ileri yürümek ve en iyi performansı göstererek sürecinizde hedeflerinize ulaşmak için geliştirdiğimiz Dixie7 Akıllı Teknolojilerini deneyimleyin. İşinizi uçtan uca yönetin.