İşletmenizdeki her departmanın içinde yer alan her çalışanın ayrı görevi ve sorumlulukları vardır. Görev ve sorumluluklar belirli bir önceliğe göre tasarlanır, planlanır ve programa dahil edilir. Çalışan sayısı arttıkça kontrol, takip ve yönetim de aynı oranda karmaşık hale gelir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları ile şirket kaynaklarının yönetilmesini, planlanmasını ve takip edilmesini kolaylaştıran verimliliği hedefleyen sistemlerdir. Bir işletme ERP yazılımı seçerken sürdürülebilir ve sektöre göre özelleştirilebilir olmasına dikkat etmelidir.

Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine yeni başlangıç yapmak isteyen kurumların ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz ve sektör özelleştirmesi bulunan D7 ERP Pocket ürünümüz tedarikten üretime, satıştan pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine, lojistikten yönetime kadar bir çok noktada iş organizasyonu sunuyor. ERP yazılımların amacı organizasyondaki iş süreçlerini doğru planlamak, çalışma performansını iyileştirmek ve optimum verimliliği hedeflemektir.

Dixie7 tarafından modern teknolojiler ile geliştirilen D7 ERP Pocket sayesinde işletmenizde yer alan tüm faaliyetlerin iş süreçlerini planlayabilir, yönetebilirsiniz.

D7 ERP Pocket Kimler İçindir?

D7 ERP Pocket İle Neler Sunuyoruz?