Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun Dijital Dönüşüm artık opsiyonel değil zorunlu hâle geldi.

Önümüzdeki yıllarda birçok şirketin dijital dönüşümünü tamamlaması ve Endüstri 4.0 ağına katılması bekleniyor.

Şirketinizde iş süreçlerinin verimliliğini teknolojiyi doğru kullanarak artırabilirsiniz. Verimliliğin artması dolaylı veya doğrudan kar oranının artması demektir. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı ile şirketinizin verimliliğini artırma, zaman maliyetini düşürme gibi amaçlar gözetilerek mevcut durum tespiti, kaynak yeterliliği kontrolü, ihtiyaçlar analizi yapılır. Dijital Dönüşümün ilk adımı olan Dijital Dönüşüm Haritası çıkartılır.

Mevcut Durum Tespiti - #Adım1

Dijital dönüşümün amacı verimliliği artırmak, zaman maliyetini azaltmak, hata oranını en aza indirmek ve kar oranını yükseltmektir.

Şirketinizin tüm faaliyetlerinde, bu amaçlar gözetilerek üretimden kalite kontrole, insan kaynaklarından muhasebeye, satıştan nakliye süreçlerine; kısaca şirket içindeki tüm birimlere yönelik mevcut durum tespiti yapılır.

Mevcut durum tespiti ile şirketinizin dijital dönüşüm sürecinde hangi aşamada olduğu ve hali hazırda kullanılan yazılımların yeterliliği hesaplanır.

Dixie7 - Dijital Dönüşüm Danışmanlığı - Mevcut Durum Tespiti

İhtiyaç Analizi - #Adım2

İşletmenin büyüklüğü ve mevcut durum tespiti sonuçları değerlendirilerek ihtiyaçlarınız uzman proje ekiplerimiz tarafından analiz edilir. Süreçlerinizi doğru yönetebileceğiniz iş süreci planlama ve yönetim yazılımları tespit edilir. Uzun vadede ihtiyacınız olmayan yazılımlar yerine anlık veya kısa vadede ihtiyacınız olan yazılımlar tercihinize sunulur.

İhtiyaç analizi ile size Dijital Dönüşümün sonraki adımı olan Dijital Dönüşüm Haritası çıkartarak şirketinizin teknoloji ihtiyaçlarını birlikte gidermeye başlayacağız.

Dixie7 - Dijital Dönüşüm Danışmanlığı - İhtiyaç Analizi

Dijital Dönüşüm Haritası - #Adım3

Dijital dönüşümün hazırlık evresinin son aşaması olan “Dijital Dönüşüm Haritası” şirket içi kaynakların etkin/verimli kullanımı, zaman - maliyet tasarrufu, hata olasılıklarının en aza indirgenmesi amaçlanarak hazırlanır. Dijital Dönüşüm Haritası, şirket içi ihtiyaçlarınızı gözeterek departman ve faaliyet bazlı önceliklendirmeler sunar.

Doğru teknolojiler ile mevcut altyapıya en uygun seçenekler değerlendirilir ve sürdürülebilir verimlilik hedeflenir. Teknoloji geliştiği için uyumluluk ve dönüşüm zaman geçtikçe farklı ihtiyaçları doğurabilir. Bu kapsamda sonradan geliştirilebilen ve Endüstri 4.0 çatısı altında kendini yenileyen teknolojiler kullanmanız çok önemlidir.

Dijital Dönüşüm Haritası ile

  • Neden Dijitalleşme?
  • Nasıl Başlarım?
  • Maliyeti Nedir?
  • Ne Zaman?

gibi sorulara cevap bulacaksınız.

Kısaca Dixie7 Dijital Dönüşüm Danışmanlığı hizmetimiz şirketinizin gelişen teknoloji ile verimliliğini ve dolayısıyla karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Dixie7 - Dijital Dönüşüm Danışmanlığı - Dijital Dönüşüm Haritası